Roma-Parma

Roma 5 - 7 Parma
22 Feb 2019 - 21:10

Marcatori

Paese (ROM) Spadafora (ROM) Spadafora (PAR) Spadafora (PAR) Frazzetto (PAR) Spadafora (PAR) Paese (ROM) Leccadito (ROM) Semeraro (ROM) Muglia (PAR) Muglia (PAR) Veltri (PAR)

 

Ammoniti

Veltri (PAR)